Consulenten zijn altijd welkom!


Om klant te worden van ons systeem zijn er voor onze administratie een paar verplichtingen die het mogelijk maken om alle facturatie automatisch te doen.

Wij maken gebruik van zg Self Billing.

Om die reden hebben alle consulenten die klant willen worden bij ons een BTW nummer nodig uit het land waar men woonachtig is.


Op dit moment is ons platform beschikbaar voor consulenten uit Nederland en Belgie, meerdere landen in Europa worden in de loop van 2018 toegevoegd.