Als aanbieder van het platform zijn we niet in staat om consults inhoudelijk te monitoren. Daarom hierbij wat tips wanneer jouw klant in paniek is.

Denk hierbij aan: neiging tot zelfmoord, misbruik of een andere onverantwoordelijke panieksituatie.


Zelfmoord? Verwijs jouw klant naar bijvoorbeeld www.113.nl. Dit is een crisislijn voor zelfmoordpreventie.

Misbruik? Verwijs jouw klant naar bijvoorbeeld www.slachtofferhulp.nl. Hier staan mensen klaar voor slachtoffers van een misdrijf.