Als consulent doe je rechtstreeks zaken met de klanten die jou bellen. Wij, Zodiac Consultants Group B.V., functioneren als technisch leverancier en zorgen voor de juiste afhandeling van de consults.


Per consult ontvang je van ons automatisch een omzetfactuur en een kostenfactuur. Het saldo van deze facturen is zichtbaar in jouw wallet en is dagelijks opneembaar. Daarnaast ontvang je van ons maandoverzichten waarop de gerealiseerde omzetten en onze kosten vermeld staan.

 

Je bent consulent en in Nederland gevestigd/woonachtig

Vanwege het geven van consulten tegen betaling, ben je in Nederland ondernemer voor de heffing van omzetbelasting. In verband hiermee dien je jezelf te melden bij de Belastingdienst en te beschikken over een omzetbelastingnummer. Aangezien wij voor jou de facturatie verzorgen, dienen wij jouw omzetbelastingnummer ook in ons bezit te hebben.

 

Selfbilling-systeem

Via ons selfbilling-systeem ontvang je per consult van ons een verkoopfactuur. Hieruit blijkt de door jou met het consult behaalde omzet. Over deze omzet wordt tevens 21% omzetbelasting berekend. De door jou met een consult behaalde omzet wordt inclusief de berekende omzetbelasting toegevoegd aan jouw wallet. Hierop komt in mindering onze kostenfactuur in verband met de door ons geleverde diensten.

 

Aangifte omzetbelasting

Zoals hiervoor aangegeven dien je als ondernemer te beschikken over een omzetbelastingnummer. Deze wordt na aanmelding bij de Belastingdienst aan jou toegekend. Daarbij nodigt de Belastingdienst je ook uit om periodiek (meestal per kwartaal) aangifte omzetbelasting te doen. Je bent dan verplicht om binnen de door de Belastingdienst aangegeven termijnen de aangifte omzetbelasting in te dienen. Tevens dien je binnen de door de Belastingdienst gestelde termijnen de eventueel verschuldigde omzetbelasting te voldoen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een teruggaaf van omzetbelasting, bijvoorbeeld in het geval je in een periode veel zakelijke kosten hebt gemaakt.

 

Om een juiste aangifte omzetbelasting te kunnen indienen, kun je gebruik maken van de door ons opgestelde maandoverzichten. Hieruit blijkt hoeveel omzetbelasting je verschuldigd bent over de door jou gerealiseerde omzet. Daarnaast blijkt hieruit de door jou terug te vragen omzetbelasting op onze kosten. Daarnaast kun je ook de omzetbelasting terugvragen op andere door jou gemaakte zakelijke kosten.

 

Aangifte inkomstenbelasting

Ook dien je jouw inkomsten verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten jaarlijks op te geven in jouw aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden kwalificeren de inkomsten die jij realiseert als winst uit onderneming of uit resultaat uit overige werkzaamheden. De aangifte inkomstenbelasting over enig jaar dien je jaarlijks voor 1 mei van het daaropvolgende jaar bij de Belastingdienst in te dienen. Meer informatie over het indienen van belastingaangiften kun je vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

 

Bij twijfel over jouw fiscale aangelegenheden adviseren wij je om een accountant of belastingadviseur te raadplegen om na te gaan waar je aan moet voldoen.

 

Je bent consulent en in een ander EU-land gevestigd/woonachtig

 

Aanpassing selfbilling-systeem

Met ingang van 1 juli 2017 passen wij ons facturatiesysteem aan voor consulenten die niet in Nederland woonachtig zijn. Per consult blijf je via ons selfbilling-systeem een verkoopfactuur ontvangen. Per 1 juli 2017 berekenen wij echter niet langer 21% Nederlandse omzetbelasting over de door jou gegeven consulten. In overeenstemming met de binnen Europa geldende fiscale wet- en regelgeving dienen wij de omzetbelasting over de door jou gegeven consulten in Nederland zelf af te dragen (verleggingsregeling). Zoals je gewend bent blijft jouw omzet zichtbaar in jouw wallet en blijven de bedragen in jouw wallet dagelijks opneembaar. Behoudens de wijziging in de afdracht van Nederlandse omzetbelasting wijzigt er derhalve niets.

 

Aangifte en afdracht van Nederlandse omzetbelasting

Naast de selfbilling dragen wij dus vanaf 1 juli 2017 voor jou ook zorg voor de afdracht van omzetbelasting in Nederland over de door jou gegeven consulten. In jouw woonland dien je zelf een aangifte omzetbelasting in te dienen. De regels hiervoor kunnen per land verschillen. Van belang is dat jij in deze aangifte omzetbelasting de via ons behaalde omzet verantwoord bij de rubriek ‘intracommunautaire diensten’. Je hoeft over deze omzet in jouw woonland niet nogmaals omzetbelasting af te dragen. Wel dien je bij jouw aangifte omzetbelasting een ‘opgaaf intracommunautaire prestaties’ in te dienen. Zorg ervoor dat er overeenstemming bestaat tussen de totaalbedragen in deze opgaaf en in jouw aangifte omzetbelasting. De hiervoor benodigde gegevens kun je vinden op de maandoverzichten die je van ons ontvangt.

 

Op basis van de fiscale regels van jouw woonland kan het zijn dat je jouw inkomsten ook in andere aangiften dient op te geven. Bij twijfel over jouw fiscale aangelegenheden, adviseren wij je om een lokale accountant of belastingadviseur te raadplegen.

 

Wat mag je van ons verwachten

Wij hanteren tijdige updates aan ons selfbilling-systeem om jou optimaal van dienst te kunnen zijn en je altijd van de correcte administratie en facturen te voorzien. 

 

 Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op +31 20 2020101