Maandelijks zijn overzichten van alle relevante financiële gegevens beschikbaar waarmee jij of je boekhouder eenvoudig de aangifte omzetbelasting of aangifte inkomstenbelasting kan opstellen. Voor de Belastingdienst maakt het hierbij niet uit of je deze verdiensten bij ons hebt opgenomen of in de wallet laat staan. Zodra je een consult hebt afgerond is het geld van jou en ben je belasting verschuldigd. Op zichzelf heeft het opnemen van geld uit je wallet dan ook geen gevolgen voor de heffing van inkomsten- of omzetbelasting.


In je boekhouding kan je het geld in je wallet het beste als 'geld in wallet' boeken in je boekhoudpakket. Zodra je het geld laat overboeken naar je eigen bankrekening, boek je dit bedrag af van de post 'geld in wallet'. Tegelijkertijd boek je ditzelfde bedrag verminderd met administratiekosten bij op de post 'banktegoeden'. De administratiekosten kan je, verminderd met omzetbelasting, in de kosten boeken; deze zijn fiscaal aftrekbaar. Ook de omzetbelasting op de administratiekosten kan je als voorbelasting in de aangifte omzetbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.


Bekijk jouw maandoverzichten hier.